Systemy transportowe dla górnictwa

Wóz paliwowy UiK – DIESEL – BOX

Wóz paliwowy UiK – DIESEL – BOX

Wóz UiK-DIESEL-BOX stanowi mobilne stanowisko tankowania maszyn, urządzeń oraz pojazdów z napędem spalinowym (m.in. kolejek, lokomotyw) i przeznaczony jest do transportu oraz dystrybucji paliwa w postaci oleju napędowego.
Rozwiązanie modułowe klasycznych wozów kopalnianych, umożliwia przemieszczanie zbiornika wraz z osprzętem serwisowym na podwoziu kołowym przystosowanym do transportu szynowego lub przy pomocy zawiesi łańcuchowych na urządzeniach transportowych kolejki podwieszonej. Zbiornik został wyposażony dodatkowo w filtr paliwa z separatorem wody oraz licznik przetłaczanego paliwa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pojemność zbiornika 500/800/1100 [dm3]
Długość maksymalna „L1” 2800÷3200 [mm]
Długość „L2” dla zbiornika: 500/800/1100[dm3] 1590/2110/2560 [mm]
Odległość pomiędzy uchwytami „L3” dla zbiornika: 500/800/1100[dm3] 785/1305/1845 [mm]
Wysokość maksymalna od główki szyny „H” dla średnicy koła: 310/350/375 [mm] 1440/1460/1472,5 [mm]
Szerokość „S1” 900 [mm]
Rozstaw kół „A” (szerokość toru) 550÷1000 [mm]
Rozstaw osi „B” 1000÷1200 [mm]
Średnica koła „D” 310/350/375 [mm]
Minimalny promień łuku toru 8,0 [m]
Maksymalna prędkość w transporcie szynowym 3,5 [m/s]
Masa własna wozu dla zbiornika: 500/800/1100[dm3] 1445/1555/1690 [kg]
Maksymalna masa całkowita wozu dla zbiornika: 500/800/1100[dm3] 1845/2195/2570 [kg]
Maksymalne obciążenie sprzęgu 35 [kN]
Maksymalny kąt pochylenia dróg transportowych
System tankowania maszyn i pojazdów Bezkropelkowy (suchoodcinający)
System tankowania zbiornika Wlew otwarty Ø50 [mm]
Zdolność filtracji 30 [μm ]
Przepływ 110 [dm3/min]