Systemy transportowe dla górnictwa

Belka transportowa - MODULIFT

Belka transportowa - MODULIFT

Zestaw Transportowy MODULIFT z hydraulicznym napędem podnoszenia przeznaczony jest do zabudowy w zestawach transportowych kolejek podwieszanych do podnoszenia i utrzymywania na żądanej wysokości ładunku o masie do 32,0 ton.
Zestaw przystosowany jest do poruszania się po torach jezdnych kolejek podwieszonych, współpracuje z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi o sile nieprzekraczającej 120 kN.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Długość trasy potrzebna na zamontowanie zestawu Maks. 12,7[m]
Wysokość (min/max) 0.6[m] na życzenie
Szerokość (min/max) 0,65/1,8[m]
Masa własna Maks. 6550[kg]
Udźwig Maks. 32[Mg]
Wysokość podnoszenia (standard 3m) Maks. 6[m]
Prędkość podnoszenia Maks. 1,5[m/min] (Zależna od wydajności pompy zasilającej)
Maksymalna siła uciągu cięgla i sprzęgu l20[kN]
Dopuszczalne użytkowanie przy nachyleniu toru +/- 25[°]
Dopuszczalna krzywizna toru w płaszczyźnie:
- poziomej
- pionowej

> 4,0[m]
> 8.0|m]
Prędkość jazdy Regulują stosowne przepisy
Kształtownik szyny jezdnej 1155 (1140) lub inne kompatybilne
Napęd wciągnika łańcuchowego Hydrostatyczny
Rodzaj czynnika Olej hydrauliczny L-HL 32 (L-HL46)
Wymagana filtracja 80[pm]
Zapotrzebowanie czynnika roboczego (dla pojedynczego wciągnika łańcuchowego) 21 [dm3/min]
Ciśnienie pracy użyteczne (robocze)
△ p=12[MPa]
Maksymalne ciśnienie zasilania Pmax=20[Mpa]
Udźwig pojedynczego wciągnika łańcuchowego Maks. 8(Mg)
Ilość wciągników łańcuchowych Maks. 4[szt.]
Temperatura pracy -10 do -40[°C]