Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

Ciągnik podwieszony POWERBOX

Ciągnik podwieszony typu Powerbox

Ciągnik podwieszony POWERBOX jest skonstruowany zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE oraz 94/9/WE dla grupy I kategorii M2 i może być eksploatowany w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu przy koncentracji metanu do 1,5% oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ciągnik podwieszony przeznaczony jest do transportu ludzi, urządzeń oraz innych ładunków.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ POWERBOX
Oznaczenie ciągnika I M2
Typ silnika Diesel-a UIK-JD3029D-Ex
Moc maks. silnika / obroty maks. 36[kW] / 2500[obr/min]
Ilość cylindrów
3 / 2,9[dm3]
Układ schładzania spalin
„Suchy” wymiennik ciepła
Rodzaj napędu
Hydrostatyczny (bezprzekładniowy)
Układ sterowania
Elektrohydrauliczny
Maks. siła uciągu
20/40[kN] lub 25/50[kN]
Maks. prędkość (zależna od siły uciągu)
0,8/1,5[m/s]
Maks. siła hamowania
30/60[kN]
Regulacja prędkości
II - stopniowa (z możliwością zablokowania)
Maks. ciśnienie robocze
35[MPa]
Maks. ciśnienie w układzie hydrauliki pomocniczej
16[MPa]
Maks. przepływ w układzie hydrauliki pomocniczej
50[dm3/min]
Praca przy koncentracji metanu
1,5[% CH4]
Masa ciągnika
2620[kg]
Szerokość maksymalna
800[mm]
Wysokość maksymalna (mierzona od dolnej półki szyny)
1200[mm]
Długość maksymalna
2615[mm]
Wysokość sprzęgania (mierzona od dolnej półki szyny)
200[mm]
Maks. przepływ w układzie hydrauliki pomocniczej
50[dm3/min]
Min. promień łuku toru
- w pionie
- w poziomie

8[m]
4[m]
Maks. nachylenie toru
30[°]
Średnie zużycie paliwa
11 [dm3/mtg]
Pojemność zbiornika paliwa
90[dm3]
Tor jezdny
I155 (I140)