Dbałość o szczegóły wykonania

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań naszych klientów spółka wdrożyła oraz certyfikowała systemy doskonalące jakość naszych wyrobów i usług:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009
  • System Zapewnienia Jakości Procesów Spawalniczych zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2
  • Zakładowa Kontrola Produkcji zgodna z wymaganiami normy EN 1090-1:2009+A1:2011

Jednostkami certyfikującymi, z którymi zawarliśmy współpracę w tym zakresie są Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz TUV Rheinland.

Wyrobami, które także zostały objęte systemem jakości są urządzenia przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dla których posiadamy certyfikaty badania typu WE. Firma uzyskała powiadomienie o zapewnieniu jakości dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wydane przez GIG. Typy urządzeń, które zostały objęte w/w powiadomieniem to alternatory ognioszczelne oraz silniki spalinowe wysokoprężne z turbodoładowaniem. Zapewniamy, że zagrożenia i bezpieczeństwo związane z warunkami pracy naszego wyrobu są stałym obiektem troski Zarządu Spółki i jej pracowników. Zobowiązujemy się, że wymagania naszych klientów wobec wyrobu przeznaczonego do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zostaną jednoznacznie ustalone, a realizacja i dostawa wyrobu będzie możliwa jedynie w przypadku ich całkowitej zgodności  z certyfikatem badania typu WE i innymi – mającymi zastosowanie – wymaganiami.

Systemem jakości zostały objęte następujące działania firmy:

  • Projektowanie,
  • Produkcja, serwis i remonty konstrukcji obudów zmechanizowanych,
  • Produkcja, serwis i remonty maszyn oraz urządzeń dla górnictwa,
  • Produkcja, remonty i montaż systemów hydraulicznych,
  • Usługi w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych,
  • Produkcja konstrukcji spawanych.

Istotnym aspektem Systemu Zarządzania Jakością naszej firmy jest postępowanie zgodne z ogłoszoną przez Zarząd Spółki Polityką Jakości, realizowaną m.in.. poprzez wytwarzanie i dostarczanie klientom wyrobów o jakości dostosowanej do ich wymogów i w ustalonym terminie, przeprowadzenie audytów wewnętrznych i stosowanie rozwiązań o charakterze korygującym, celem wyeliminowania możliwości powtórzenia błędów, ścisłe określenie odpowiedzialności, kompetencji i uprawnień na wszystkich szczeblach zarządzania, a przede wszystkim zapewnienie odpowiednich zasobów oraz środków organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych do realizacji niniejszej polityki.
W celu zapoznania się z wszystkimi osiągnięciami naszej firmy zachęcamy do odwiedzenia pozostałych zakładek na naszej stronie internetowej.