Przenośnik zgrzebłowy PZP UIK 235/750-A

2_b

Przenośnik zgrzebłowy wersja podścianowa służy do odstawy urobku ze ścian lub ubierek w wyrobiskach nachylonych podłużnie +/- 12 stopni kątowych. Przenośnik jest przystosowany do współpracy z przenośnikiem taśmowym o szerokości taśmy 1000 lub 1200 mm, wyposażonym w zasobnik taśmy oraz przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym. W trasie niniejszego urządzenia istnieje możliwość zabudowania kruszarki kęsów. Przenośnik podścianowy UiK 235/750-A przystosowany jest do przekładek w całości na odległość wynikającą z cyklu organizacyjnego postępu ściany. Przebudowa może być realizowana przy pomocy urządzenia przekładkowego UP typu UiK 1200/900-A. Wzdłuż części trasy przenośnika zabudowano ciąg drabinek typu „Eicotrack”, po którym  pracuje układ przekładkowy napędu głównego przenośnika.

Przenośnik zgrzebłowy wersja do odstawy urobku z wyrobisk korytarzowych kamiennych oraz kamienno – węglowych techniką strzałową. Urządzenie przewidziane jest do zastosowania w wyrobiskach, w których zabudowane są obudowy łukowe podatne ŁP 9 i większe. Urządzenie to jest przystosowane do współpracy z innymi urządzeniami systemu odstawy urobku, takimi jak kruszarka dynamiczna, urządzenia przekładkowe, ładowarka bocznie sypiąca, wóz wiertniczy, podwieszony podajnik taśmowy oraz przenośnik taśmowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wydajność masowa średnia 1000 T/h
Maksymalna moc zainstalowana w przenośniku 2x200 kW
Silnik 65/200 kW, 1000 V
Maksymalna długość przenośnika 200,0 mb
Wielkość łańcucha zgrzebłowego 2xØ30/108 mm
Klasa łańcucha zgrzebłowego Obciążenie zrywające min. 1220 kN
Prędkość transportu urobku 1,17 m/s
Wielkość stosowanych przekładni „15” wg RAGN
Przełożenie przekładni 1:33
Budowa rynnociągu Rynnociąg budowy członowej
Wysokość profilu bocznego rynny 235 mm
Szerokość rynny 750 mm
Długość rynny podstawowej 1500 mm
Grubość blachy ślizgowej 30 mm
Wytrzymałość łącznika (Rr) między członami trasy min. 2450 kN