Urządzenia pomocniczne - UDR-A

1

1

Urządzenie do rabowania obudowy chodnikowej typu UiK UDR-A zostało zaprojektowane celem podniesienia efektywności prac likwidacyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa robót podczas likwidacji obudowy chodnikowej np. w chodnikach przyścianowych, przekopach, itd. Urządzenie może być stosowane do prac w wyrobiskach górniczych ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Urządzenie zostało zaklasyfikowane do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem ( wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość urządzenia „Lmin/Lmax” 4010/5290 [mm]
Wysokość części stałej urządzenia 1955 [mm]
Szerokość urządzenia 1715 - 2200 [mm]
Masa własna urządzenia 10 000 [kg]
Ciśnienie zasilania 25÷30 [MPa]
Skok przesuwnika „przekładki” 1000÷1600 [mm]
Skok siłownika „rabującego” 650÷1000 [mm]
Skok stojaka „rabującego” 747÷1885 [mm]
Siła pociągowa przesuwnika „przekładki” 2×193,7 [kN]
Siła pociągowa siłownika „rabującego” 188,5 [kN]
Siła podpornościowa stojaka „rabującego” 942,5 [kN]
Nachylenia (kątowe) podłużne wyrobisk max. 25 stopni  po wznosie
max. 15 stopni  po upadzie
Nachylenie (kątowe) poprzeczne wyrobisk max. ±5 stopni
Zakres wyrobisk ŁP7 ÷ ŁP10