Obudowa zmechanizowana PIOMA RZN 10/25 Oz

1

Obudowa osłonowa PIOMA – RZN 10/25 Oz jest przeznaczona do kierowania i podtrzymywania stropu w poziomych i nachylonych do 45° węglowych wyrobiskach ścianowych, wysokości 1,5 ± 2,5m eksploatowanych systemem ścianowym podłużnym na pełny zawał, w warunkach stropów bezpośrednich zwięzłych, średnich zwięzłych kruchych (kat. A, B, C, D).
Przesunięcie sekcji obudowy odbywa się przy kontakcie stropnicy ze stropem. W pokładach nachylonych powyżej 12°  obudowa współpracuje z urządzeniami do stabilizacji przenośnika, korygowania stropnic i zabezpieczenia dolnej sekcji na upadach. Obudowa PIOMA – RZN 10/25 Oz pracuje w systemie „bez kroku wstecz”, tzn. bezpośrednio za organem urabiającym kruchy strop zostaje zabezpieczony przy pomocy stropnicy wysuwnej, a we właściwej odległości od kombajnu następuje dosuwanie kolejnych zespołów obudowy, po czym odsunięty zostaje przenośnik ścianowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr PIOMA – RZN 10/25 Oz
Wysokość obudowy: minimalna; maksymalna 1,3 m; 2,6 m
Zakres pracy: w pokł. nietąpiących;  w pokł. tąpiących 1,5 ÷ 2,5 m; 1,6 ÷ 2,5 m
Nachylenie ściany: podłużne, poprzeczne do 45; ± 15
Podziałka obudowy 1,5 m
Przesuw obudowy (650), 800, (1000) mm
Podporność robocza stojaka 2   1,31 MN
Podporność robocza obudowy 0,33 ÷ 0,42 MPa
Siła przesuwania zestawu 0,458 (0,362) MN
Siła przesuwania przenośnika 0,207 MN
Siła na końcu stropnicy wychylnej 0,176 MN
Wysuw stropnicy wysuwnej 800 (650) mm
Siła na końcu stropnicy wysuwnej 0,106 MN
Ciśnienie zasilania 31,5 ÷ 32 Mpa
Masa sekcji 12060 kg