Urządzenia Atex - Alternator

2

Alternator przeciwwybuchowy typu UIK-AP420 jest urządzeniem elektrycznym, służącym do zasilania urządzeń, obwodów elektrycznych maszyn dołowych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Alternator posiada zabudowany blok diodowy oraz jednostkę kierującą, utrzymującą stałe napięcie.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametry UIK-AP420/28V UIK-AP420/24V UIK-AP420/14V
Napięcie znamionowe 28V DC IT 24V DC IT 14V DC IT
Prąd znamionowy 15A DC 20A DC 30A DC
Moc znamionowa 480W 420W
Zakres dopuszczalnych prędkości
obrotowych
1900÷4500 obr/min
Masa ok. 25 kg
Stopień ochrony wg
PN-EN 60529:2003
IP54
Rodzaj budowy
przeciwwybuchowej wg
PN-EN 60079-0:2009,
PN-EN 60079-1:2008
IM2 Ex d I
Wymiary (długośćלrednica) 389x175 mm
Temperatura otoczenia podczas
pracy
-20 °C≤Ta≤+60 °C
Wilgotność względna 95% w temp. +45 °C