Przenośnik zgrzebłowy ZPP-180P/S-UiK

2_a

2_b

Przenośnik zgrzebłowy dla robót przygotowawczych typu ZPP-180 P/S-UiK służy do odstawy urobku z przodków wyrobisk węglowych, kamienno-węglowych i kamiennych drążonych przy pomocy kombajnu chodnikowego lub za pomocą techniki strzałowej. W zależności od zainstalowanej mocy urządzenie może zostać wykonane w wersji lekkiej lub ciężkiej. Przenośnik może być stosowany w podziemiach zakładów górniczych metanowych i niemetanowych oraz zaliczanych do zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Przenośnik jest wykonywany wg potrzeb użytkownika w wersji stacjonarnej lub podwieszanej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr Przenośnik zgrzebłowy ZPP-180 P/S-UiK
Wersja lekka Wersja ciężka
Max. wydajność teoretyczna 365 Mg/h 365 Mg/h ÷ 450 Mg/h
Max. moc zainstalowana w przenośniku 2×30 kW 2×55 kW
Silnik elektryczny 15 kW, 22 kW, 30 kW 55 kW
Max. długość przenośnika 100 m 200 m
Wielkość łańcucha zgrzebłowego 2×Ø18×64 mm 2×Ø18×64 mm
Max. nachylenie podłużne wyrobiska ±35º ±35º
Wymiary rynny:
- Wysokość profilu bocznego
- Szerokość rynny
- Długość rynny
- Grubość blachy ślizgowej
180 mm
440 mm
1500 mm
10 mm
180 mm
(440 – 720) mm
1500 mm
max. 15 mm
Wytrzymałość złącz między rynnami 460 kN 460 kN
Kąt przegięcia poziomego rynien max. 1,7 º max. 1,7 º
Kąt przegięcia pionowego rynien max. 3,5 º max. 3,5 º