Urządzenia pomocniczne UiK MAN 680L-A

2

Manipulator platformowy podwieszany UiK MAN 680-A przeznaczony jest do prac związanych z montażem, demontażem i naprawami torów jezdnych kolejek podwieszanych w wyrobiskach górniczych o stopniu "a", "b" i "c" wybuchu metanu oraz klasy "A" lub "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Przystosowany jest do współpracy z urządzeniem manewrowym dowolnego typu takim jak: lokomotywa spalinowa, wózek manewrowy, samohamowne urządzenie przesuwające typu przekładkowego oraz innego typu urządzenie dopuszczone do stosowania w podziemiach kopalń.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Udźwig 680 kg
Zakres pracy na upadach -20°/+10°
Mechanizm podnoszenia Wyciągnik łańcuchowy
Długość toru potrzebnego na zmontowanie 5080mm
Wysokość min./max. 1225/3305mm
Typ wyciągnika Hydrauliczny lub pneumatyczny
Masa całkowita 2835 kg