Pompowy Agregat Spalinowy UiK-PAS-36

Pompowy Agregat Spalinowy

Pompowy Agregat Spalinowy UiK-PAS-36 służy do transportowania cieczy pomiędzy zbiornikami. Jego podstawowym zadaniem jest odwadnianie zalanych wyrobisk kopalnianych. Konstrukcja pompowego agregatu spalinowego pozwala na jego eksploatację w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu przy koncentracji metanu do 1,5% oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Pompowy Agregat Spalinowy UiK-PAS-36 spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dyrektywy Unii Europejskiej 2006/42/WE, 94/9/WE oraz norm zharmonizowanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość 2300 [mm]
Wysokość 1350 [mm]
Szerokość 900 [mm]
Masa brutto 2200 [kg]
Typ pompy S121_B somozasysająca
Pompowane medium brudna woda
Max. średnica ciał stałych w medium 45 [mm]
Wydajność Q 50 ÷ 180 [m2/h]
Wysokość podnoszenia H 40 ÷ 26 [m]
Maksymalna długość linii ssania NPSH 5[m]
Złącza linii ssania i tłoczenia Złącza strażackie "STORZ" 110
Typ zainstalowanego silnika spalinowego UiK-JD3029D-Ex
Moc zainstalowanego silnika spalinowego 36 [kW]
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 [obr/min]
Pojemność zbiornika paliwa 80 [dm3]
Temperatura pracy 0 ÷ 40 [°C]
Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 24 [V]