Systemy transportowe dla górnictwa

Belka transportowa - MEGALIFT

3 3

Hydrauliczna belka transportowa MEGALIFT, jest urządzeniem służącym do podnoszenia, manipulacji i transportu ładunków o max. ciężarze do 320kN (2x160kN) po jednotorowej kolejce podwieszonej o profilu I155 w poziomie i na nachyleniu do 30°. Jako środek trakcyjny a zarówno źródło ciśnienia oleju zalecane jest zastosowanie lokomotywy podwieszonej dopuszczonego typu.

Hydrauliczna belka transportowa MEGALIFT może być stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Hydrauliczna belka transportowa MEGALIFT składa się z dwóch urządzeń transportowych połączonych cięgnem łączącym. Jego konstrukcja składa się z ramy (korpusu), w którym znajduje się siłownik hydrauliczny wyposażony w zamek hydrauliczny z zaworem dławiącym do wypuszczania. Rama jest zawieszona na wózku nośnym za pomocą specjalnego nośnika. Łańcuchy podnoszące są wprowadzane do ruchu prostą przekładnią łańcuchową z luźnym przesuwnym kołem łańcuchowym. Jeden koniec łańcucha jest zakotwiony do nośnika, natomiast koniec ruchomy może być zamocowany do trawersy wyposażonej w otwory do mocowania cięgien z hakami do podnoszenia ładunku. Sterowanie urządzeniami transportowymi odbywa się za pomocą rozdzielacza umieszczonego na cięgle pomiędzy belką MEGALIFT i środkiem trakcyjnym zestawu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Udźwig maksymalny 320[kN] (2x160 [kN])
Długość max. 8.35[m]
Rozstaw haków transportowych 4,31[m]
Wysokość (min/max) 0,6[m]/na życzenie
Szerokość (min/max) 0,54/1,8[m]
Masa własna maksymalna 3700[kg]
Udźwig maksymalny 2x160[kN]
Wysokość podnoszenia 1,6[m]
Maksymalna siła uciągu cięgła i sprzęgu 120,0[kN]
Dopuszczalne użytkowanie przy nachyleniu toru 30[°]
Minimalny promień krzywizny toru przy przejeździe w płaszczyźnie:
• poziomej
• pionowej

4,0[m],
8,0[m]
Maksymalna prędkość jazdy 2,5[m/s]
Kształtownik szyny jezdnej l155 (l140)
Napęd podnoszenia Hydrostatyczny
Rodzaj czynnika Olej hydrauliczny
Zapotrzebowanie czynnika roboczego przy maks. prędkości podnoszenia 50,0[dm³]/min
Ciśnienie pracy maksymalne (nastawa zaworu bezpieczeństwa na kasecie sterującej rozdzielacza) 16,0[MPa]
Czas podnoszenia do wysokości 1[m] 60[s] przy 20[dm³/min]
Temperatura pracy -10 do +40 [°C]