Układ przekładkowy UPPS UiK 367/1000-A

2

Urządzenie przekładkowe przenośnika ścianowego UPPS typu UiK 367/1000–A stanowi integralne wyposażenie przenośnika podścianowego. Urządzenie przeznaczone jest do ciągłej, nadążnej przekładki napędu przenośnika ścianowego na odcinku od zwrotni do tunelu kruszarki. Na ww. odcinku zabudowane są człony specjalne układu przekładkowego wyposażone w drabinki Eicotrack, które stanowią wymuszone prowadzenie układu przekładkowego. Urządzenie zbudowane jest z pary suwaków pracujących po trasie Eicotrack i spiętych siłownikiem przekładkowym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba przesuwników 1 [szt.]
Typ przesuwników Ø160/Ø100x1000[mm]
Sterowanie zapadkami Hydrauliczne
Ciśnienie zasilania max. = Ciśnienie robocze max. 30 [MPa]
Siła ciągnienia 367 kN