Kruszarka UiK KD 800 – 1200

2

Kruszarka dynamiczna UiK KD 800-1200 została przeznaczona do kruszenia węgla i kamienia w celu ułatwienia dalszego transportu, zwłaszcza na przesypach. Umieszczona jest w chodniku na trasie przenośnika zgrzebłowego podścianowego o szerokościach rynien od 750 do 1104 mm. Kruszarka napędzana jest silnikiem elektrycznym kołnierzowym w wersji przeciwwybuchowej. Może być używana w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach kategorii A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, przy stężeniu metanu w atmosferze otaczającej nieprzekraczającej wartości określonych odpowiednimi przepisami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość kruszarki 1,85 m
Długość kruszarki 4,50 m
Szerokość kruszarki 1,97 m
Szerokość/wysokość przelotowa na wejściu 900 ÷ 1200/908 mm
Gabaryt materiału na wejściu (szerokość/wysokość) 800/800 mm
Gabaryt materiału na wyjściu (szerokość/wysokość) 200/350 mm
Wysokość przelotowa pod nożami kruszącymi - podkładki o grubości (skok) 150-310 mm; 40mm
Zakres szerokości przenośnika zgrzebłowego 750 ÷ 1104 mm
Prędkość obrotowa wału 475 min-1
Prędkość obwodowa noży kruszących v=22,6 m/s
Moc silnika 90-160kW
Masa kruszarki 12 000 kg
Moment zamachowy CD2 1140 kpm2
Max wytrzymałość materiału kruszącego 130 MPa