Obudowa zmechanizowana UiK/BW 23/36-POz

3

Obudowa zmechanizowana UiK/BW 23/36-POz ze stropnicą sztywną jednolitą jest przeznaczona do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych ze stropami wszystkich typów prowadzonych z zawałem stropu. Szczególnie przewidziana jest do ubierek krótkofrontowych z zawałem stropu. Obudowa ta współpracuje z przenośnikiem zgrzebłowym i kombajnem węglowym. Obudowa UiK/BW 23/36-POz – sekcja liniowa pracuje w systemie „z krokiem wstecz”, czyli bezpośrednio za kombajnem, strop zabezpiecza się poprzez dosunięcie sekcji do przenośnika, w następnej kolejności do ociosu przesuwany jest przenośnik. Obudowa UiK/BW 23/36 - POz/S – sekcja skrajna ze stropnicą wysuwną pracuje natomiast w systemie „bez kroku wstecz”, czyli bezpośrednio za kombajnem, strop zabezpiecza się poprzez wysunięcie stropnicy wysuwnej. W następnej kolejności do ociosu przesuwany jest przenośnik, a na końcu do ociosu dosuwana jest sekcja obudowy zmechanizowanej przy jednoczesnym zsunięciu stropnicy wysuwnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametry

Sekcja liniowa - Sekcja skrajna

UiK/BW 23/36-POz

Sekcja skrajna

UiK/BW 23/36-POz

Wysokość sekcji – minimalna 2,3 m
Wysokość sekcji – maksymalna 3,6
Zakres pracy sekcji w pokładach nietąpiących 2,5÷3,5 m
Zakres pracy sekcji w pokładach tąpiących 2,6÷3,5 m
Podziałka sekcji 1,5 m
Nachylenie podłużne pokładu 10°
Nachylenie poprzeczne ±10°
Liczba stojaków w sekcji 4 szt.
Podporność wstępna stojaka 502 kN
Podporność robocza stojaka 603 kN
Podporność obudowy (bez ścieżki przystropowej) 0,40 ÷ 0,42 MPa

0,41 ÷ 0,43 Mpa

(bez stropnicy wysuwnej)

Naciski średnie na spąg 0,99 ÷ 1,04 MPa
1,02 ÷ 1,07 Mpa (Max.)
Ciśnienie zasilania 25 MPa
Ciśnienie robocze 30 MPa
Przesuw obudowy 650 mm
Siła przesuwu sekcji 357 kN
Siła przesuwu przenośnika 161 kN
Ciecz hydrauliczna Wg PN-C-96047
Masa sekcji 9 860 kg
10 660 kg