Wymiennik ciepła UiK-PRWC-40

Wymiennik ciepła UiK-PRWC-40

Wymiennik ciepła UiK-PRWC-40 został zaprojektowany jako urządzenie służące do wymiany energii cieplnej między dwoma jej nośnikami tj. wodą o parametrach przemysłowych w obiegu pierwotnym i wtórnym rurociągów zasilających system schładzania powietrza w wyrobiskach dołowych (opuszczanie zimnej wody na dół kopalni i podnoszenie wody ciepłej na powierzchnię).
Celem wymiany energii cieplnej jest ochłodzenie czynnika w obiegu wtórnym. Obiegi czynników roboczych wymiennika stanowią wraz z rurociągami zespoły naczyń połączonych.
Budowa wymiennika (ilość modułów, konstrukcja modułu) wynika z warunków pracy i jest odpowiednio dobrana do zadanych parametrów procesowych. Pozwala to na jego dokładny dobór i uzyskanie maksymalnych oczekiwanych parametrów chłodzenia. Wymiennik ciepła typu UiK-PRWC-40 może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc cieplna pojedynczego segmentu 765 / 950 [kW]
Długość segmentu 4 / 5 [m]
Masa własna segmentu 1115 / 1394 [kg]
Ilość segmentów w układzie 4/6/8 [szt]
Średnica nominalna segmentów DN300
Średnica nominalna przyłączy DN200 (150)
Kategoria zagrożenia wg 97/23/WE (PED) I
Płyn grupy 2
Kołnierze przyłączeniowe wg PN-EN 1092-1
Rodzaj czynnika w obiegach: woda przemysłowa
Maks. ciśnienie pracy w obiegu:
pierwotnym
wtórnym

40[bar]
40[bar]
Natężenie przepływu w obiegu:
pierwotnym
wtórnym

300[m3/h]
280[bar]
Temperatura pracy 0 ÷ 60[ºC]
Dokładność filtracji 800[μm]