Kruszarka K/UiK-1

1_a

1_b

Kruszarka typu K/UiK-1 przeznaczona jest do kruszenia węgla i kamienia w celu ułatwienia dalszego transportu, zwłaszcza na przesypach. Umieszczona jest w chodniku na trasie przenośnika zgrzebłowego podścianowego o szerokościach rynien od 750 do 1104mm. Kruszarka napędzana jest silnikiem elektrycznym kołnierzowym w wykonaniu przeciwwybuchowym. Kruszarka K/UiK-1 może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego przy stężeniu metanu w atmosferze otaczającej nieprzekraczającej wartości określonych odpowiednimi przepisami. Kruszarka K/UiK-1 może być przystosowana do współpracy z dowolnymi typami przenośników zgrzebłowych. Przystosowanie to umożliwia konstrukcja podstawy o zmiennych końcówkach dołącznych (wlot i wylot). Kruszarka spełnia zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 98/37/WE (Rozporządzenie MG z dnia 20 grudnia 2005 r.) oraz zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE (Rozporządzenie MG z dnia 22 grudnia 2005r.), jako urządzenie grupy I kategorii M2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość 3610 mm
Szerokość 1820 mm
Wysokość od spągu 1650 mm
Szerokość na wlocie 750 ÷ 1104 mm
Wysokość położenia od blachy
dennej do ostrzy noży kruszących
300 mm (minimalna), 400 mm (średnia)
500 mm (maksymalna)
Prędkość obrotowa bębna kruszącego ~ 96 obr/min
Prędkość obwodowa noży kruszących Vn=4,16 m/sek
Przełożenie całkowite przekładni ic=15,48
Sprzęgło hydrokinetyczne SH-55, SH-75 lub SH-100
Moc silnika elektrycznego 55 ÷ 110 kW
Obroty silnika elektrycznego 1485 obr/min
Ilość noży kruszących na bębnie 42 szt.
Średnica bębna kruszącego 828 mm
Typy noży kruszących U47-1HD
Typy uchwytów noża U43HXHD
Masa maksymalna kruszarki 10 ton w zależności od zastosowanej trasy,
przekładni i silnika elektrycznego
Max. wytrzymałość materiału kruszonego 30 Mpa