Systemy transportowe dla górnictwa

Lokomotywa - UiK-GLS150-A

1

Górnicza lokomotywa spalinowa typu UIK-GLS150-A jest przeznaczona do pracy w podziemiach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu oraz pyłu węglowego.

Przedstawione urządzenie jest lokomotywą torową z napędem spalinowym przeznaczoną do poziomego transportu szynowego osób i materiałów w kopalniach z nachyleniem toru max. 70 ‰.

Lokomotywa składa się z korpusu, który stanowi konstrukcję spawaną wykonaną z odpowiednio ukształtowanych blach, do której za pomocą śrub przymocowane są dwie niezależne kabiny maszynisty. Spalinowy silnik lokomotywy z hydrostatycznym przenoszeniem napędu został umiejscowiony na korpusie maszynowym pomiędzy obiema kabinami.

Urządzenie napędzane jest przez sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny John Deere typu 6068 TFM75 z elektroniczną pompą wtryskową, wyposażony w oddzielny układ schładzania spalin (suchy). Przenoszenie napędu na przekładnie odbywa się za pomocą pompy hydraulicznej oraz dwóch niezależnych silników hydraulicznych firmy Bosch Rexroth. Maszyna została również wyposażona w elektroniczno-hydrauliczny układ mający na celu wyrównanie prędkości obrotowych osi napędowych.

Dodatkowo w urządzeniu zastosowano system bezpieczeństwa, który w znacznym stopniu przyczynia się do podwyższenia standardu bezpiecznego eksploatowania przedmiotowej maszyny. Jego podstawowym zadaniem jest monitorowanie wszystkich parametrów pracy lokomotywy oraz ich archiwizacja.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ lokomotywy UiK-GLS150-A
Długość całkowita 6000÷6200 mm
Szerokość 1100÷1350 mm
Wysokość 1600÷1650 mm
Masa 13 t÷15,5 t
Rozstaw osi 550 - 900 mm
Min. promień skrętu 12 m
Typ silnika UiK 6TD150/G2 - E (John Deere 6068 TFM75)
Moc silnika 150 kW
Max. siła pociągowa 45 kN
Przeniesienie napędu Hydrauliczny REXROTH
Prędkość max 18 km/h
Max. zawartość tlenku węgla (CO) w spalinach 290 ppm
Zgodność z dyrektywami 2006/42/WE    94/9/WE