Przenośnik zgrzebłowy PZS UIK 235/750-A

1

Przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu PZS UiK 235/750-A służy do odstawy urobku ze ścian lub ubierek nachylonych podłużnie +/- 12 stopni kątowych i nachylonych poprzecznie +/- 10 stopni kątowych. Jest on przystosowany do współpracy z każdym kombajnem węglowym z bezcięgnowym systemem posuwu typu „Eicotrack”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wydajność masowa średnia 850 T/h
Maksymalna moc zainstalowana w przenośniku 400 kW
Silnik 65/200 kW, 1000 V
Maksymalna długość przenośnika 150,0 mb
Wielkość łańcucha zgrzebłowego 2 x Ø30/108 mm
Klasa łańcucha zgrzebłowego obciążenie zrywające min. 1270 kN
Prędkość transportu urobku 0,99 m/s
Wielkość stosowanych przekładni „15” wg RAGN
Przełożenie przekładni 1:39
Rodzaj napędu wysypowego Prosty (czołowy)
Budowa rynnociągu rynnociąg budowy zamkniętej członowej
Wysokość profilu bocznego rynny 235 mm
Szerokość rynny 750 mm
Długość rynny podstawowej 1500 mm
Grubość blachy ślizgowej (HARDOX-400)
Grubość blachy spągowej 20 mm
Wytrzymałość łącznika (Rr) między członami trasy min. 2450 kN
Maks. nachylenie podłużne wyrobiska +/- 12 stopni kątowych
Maks. nachylenie poprzeczne wyrobiska +/- 10 stopni kątowych