Układ przekładkowy UP UiK 1200/900-A

1

Urządzenie przekładkowe UP UiK 1200/900-A przeznaczone jest do przesuwania napędów ścianowych przenośników zgrzebłowych podczas przekładki wraz z postępem ściany, przemieszczania przenośników podścianowych w całości oraz przemieszczania zestawów ciężkich elementów i maszyn (np. zestawów wyłączników i transformatorów). Urządzenie przesuwające UP UiK 1200/900-A przewidziane jest do stosowania w wyrobiskach korytarzowych o nachyleniu podłużnym ± 15º. Przy nachyleniach powyżej 25º przy zauważalnym zsuwaniu się układu podczas jego przebudowy należy stosować dodatkowy stojak montowany na początku ostatniej belki przesuwnej. Siłowniki hydrauliczne urządzenia mogą być zasilane z magistrali ciśnieniowej zasilającej obudowę zmechanizowaną lub z oddzielnego agregatu pompowego, dopuszczonego do stosowania w podziemiach kopalń. Dobór sposobu zasilania urządzenia leży w gestii użytkownika i zależny jest od warunków lokalizacyjnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość max. 4430 [mm]
Wysokość max 565 [mm]
Szerokość max. 2645 [mm]
Długość trasy (liczba belek przesuwających) 3600 [mm]×... (Zależna od gestii użytkownika)
Liczba przesuwników 2 [szt.]
Typ przesuwników Ø160/Ø115  1000[mm]
Ciśnienie zasilania max. = Ciśnienie robocze max. 30 [MPa]
Siła zsuwająca suwak przy nachyleniu 0[°] 1206 [kN]
Siła wysuwu suwaka przy nachyleniu 0[°] 582 [kN]
Skok urządzenia 900 [mm]
Liczba stojaków rozporowych max. 6 [szt.]
Typ(1) stojaków rozporowych Ø160/Ø140  985 [mm]
Typ(2) stojaków rozporowych Ø160/Ø140  1265 [mm]
Ciśnienie zasilania max. 30 [MPa]
Ciśnienie robocze max. 34 [MPa]