Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

Przesiewacze wibracyjne

Przesiewacze wibracyjne Przesiewacze wibracyjne
Przesiewacze wibracyjne

Firma oferuje typoszereg przesiewaczy do klasyfikacji kruszyw i innym materiałów o grubym, średnim i drobnym uziarnieniu. Przesiewacze wyposażone są w pokłady sitowe o różnych rodzajach sit. Mogą one być używane do klasyfikacji na sucho i mokro. Zajmujemy się produkcją przesiewaczy wibracyjnych jedno i wielopokładowych.

Jednopokładowe – służą do rozdzielenia materiałów na dwie frakcje. Czasami pełni rolę filtra oddzielającego większe frakcje przed maszyną pakującą lub innymi urządzeniami (przesiewacz kontrolny).
Wielopokładowe – Przesiewacze wielopokładowe służą do rozdzielenia materiałów sypkich i ziarnistych na dowolne frakcje w zależności od ilości zastosowanych sit.

W zależności od specyfikacji wyróżnia się m.in. takie typy jak:
- kołowe i liniowe przesiewacze wibracyjne, są one przeznaczone do klasyfikacji kruszyw i innych materiałów sypkich,
- odwadniające, przesiewacze te stosuje się do odwadniania materiałów o drobnych frakcjach,
- rusztowe, przesiewacze te stosuje się do odsiewania grubszych frakcji różnych surowców,
- do odmulania.


UE UIKS