Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

Wirówka odwadniająca wibracyjna WOW- 1,3A

Wirówka odwadniająca wibracyjna WOW-1,3A UiK Wirówka odwadniająca wibracyjna WOW-1,3A UiK
Wirówka odwadniająca wibracyjna WOW-1,3A UiK

Wirówka odwadniająca wibracyjna WOW–1,3A znajduje zastosowanie w zakładach mechanicznej przeróbki węgla do końcowego odwadniania miału węglowego, podawanego z odwadniającego sita odśrodkowego lub innych urządzeń odwadniania wstępnego.

Graniczna wielkość ziaren odwadnianych w wirówce WOW–1,3A UiK wynosi 0÷20 mm a zawartość wilgoci powierzchniowej od 25 do 30%.

Skuteczność odwadniania zależy od wielkości obciążenia wirówki i równomierności podawania nadawy. Wilgotność produktu odwodnionego wynosi od 5 ÷ 8%.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wydajność w nadawie (maksymalna) 250 [t/h]
Wielkość ziaren w nadawie 20 – 0 [mm]
Średnica kosza sitowego 1300 [mm]
Szczelina sita 0,75 [mm]
Obroty sita 320 [obr/min]
Ilość drgań kosza sitowego 11500 – 2280 [min-1]
Silnik napędu głównego
Moc 55 [kW]
Obroty 1480 [obr/min]
Napięcie (częstotliwość) 500V (50Hz)
Silnik napędu wibratora
Moc 5,5 [kW]
Obroty 1460 [obr/min]
Napięcie (częstotliwość) 500V (50Hz)
Silnik napędu pompy olejowej
Moc 1,5 [kW]
Obroty 1440 [obr/min]
Napięcie (częstotliwość) 500V (50Hz)
Masa wirówki 6,9 [Mg]

UE UIKS