Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

Osadzarki pulsacyjne

Osadzarki pulsacyjne

Osadzarki są maszynami hydraulicznymi, w których mieszaninę ziaren o różnym ciężarze właściwym poddaje się oscylacyjnemu bądź pulsacyjnemu działaniu wody, doprowadzonej przez dno sitowe koryta roboczego służącego do przepływu wzbogacanego materiału, w celu rozdziału tej mieszaniny na warstwy ziaren według ciężaru właściwego.


Ze względu na wielkość ziarna kierowanego do wzbogacania rozróżnia się:
- Osadzarki miałowe –klasa ziarnowa 30 (20) –0,5 mm
- Osadzarki średnioziarnowe –klasa ziarnowa 70 (50) –0,5 mm
- Osadzarki ziarnowe –klasa ziarnowa 120 –30 (20) mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OM OS OZ
Klasa ziarnowa [mm] 30(20)-0,5 70(50)-0,5 120-30(20)
Wydajność [Mg/h] up to 25 at 1 m2sieve
Liczba przedziałów [szt.] 2 - 3 lub 4 - 6
Liczba koryt [szt.] 1 lub 2
Powierzchnia robocza [m2] 8-36
Napięcie Zasilania [V] 230 – control system
380/500 – hydraulic station
Ciśnienie powietrza roboczego [MPa] 0,03 – 0,035 0,04 – 0,045 0,04 – 0,045
Zapotrzebowanie wody roboczej[m3] 1,5 - 2,0 na 1 Mg/h wzbogacanej nadawy
Średnia imperfekcja 0,15

UE UIKS