Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

GÓRNICZA LOKOMOTYWA AKUMULATOROWA ELECTRA

ELECTRA ELECTRA

Górnicza lokomotywa akumulatorowa ELECTRA została skonstruowana zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE oraz 2014/34/UE dla grupy I kategorii M2 i może być eksploatowana w podziemnych zakładach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń. Lokomotywa przeznaczona jest do transportu ludzi, urządzeń oraz innych ładunków.

ELECTRA posiada możliwość ładowania akumulatorów w strefie zagrożonej wybuchem pyłu węglowego i metanu, co eliminuje potrzebę stosowania przeładowni akumulatorów. Ładowanie przeprowadza się przy wykorzystaniu kopalnianych wyłączników stycznikowych 500V. Lokomotywa ELECTRA wyposażona jest w bezobsługowy akumulator oraz w system pozwalający odzyskiwać energię podczas hamowania kinetycznego.

Prototyp lokomotywy ELECTRA wykonany został w firmie Urządzenia i Konstrukcje w Żorach, m.in. dzięki środkom z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i współpracy z Politechniką Śląską.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc silników napędu kół 2x22[kW]
Maksymalna prędkość jazdy 5 [m/s]
Długość całkowita lokomotywy 5000[mm]
Wysokość maksymalna od główki szyny 1650[mm]
Szerokość 1100 ÷ 1250[mm]
Średnica koła 600[mm]
Rozstaw kół (szerokość toru) 550 ÷ 900[mm]
Rozstaw osi 1200[mm]
Minimalny promień łuku toru 8[m]
Maksymalna siła uciągu 24[kN] ± 5%
Maksymalna masa całkowita lokomotywy 12000[kg] ± 3%
Maksymalny kąt pochylenia dróg transportowych ≤ 4°
Temperatura pracy -20 ÷ +40 [°C]
Układ sterowania elektroniczny
Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 504 [VDC] / 24 [VDC]
Napięcie zasobnika energii 504 [VDC]

UE UIKS