Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE S.A. (ul. Fabryczna 10, 44-240 Żory) realizuje projekt
pt. „Wprowadzenie na rynek Elektrycznej Lokomotywy Akumulatorowej ze zmiennym rozstawem kół Electra”.


Przedmiotem projektu jest zakup 6 urządzeń spawalniczych oraz 4 suwnic. Efektem inwestycji będzie wdrożenie innowacyjnej w skali świata elektrycznej lokomotywy akumulatorowej dedykowanej branży górniczej. Zastosowanie zmiennego rozstawu kół spowoduje, że będzie ona mogła być dowolnie przenoszona pomiędzy poziomami tej samej kopalni. Obecnie konwencjonalne lokomotywy są przypisane do danego poziomu wydobycia oraz stosowanej szerokości torów, które różnią się między poszczególnymi kopalniami – tak w Polsce, jak i na świecie. Przedsięwzięcie prowadzi również do wdrożenia innowacji nietechnologicznych: marketingowej i organizacyjnej. W wyniku inwestycji powstaną 2 nowe miejsca pracy.


Wartość projektu: 2 332 695,00 PLN
Wartość dofinansowania: 663 775,00 PLN
Termin realizacji: 2019-04-23 - 2021-02-28


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Nowa generacja transportu w górnictwie podziemnym pdf