Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

TRANSPORT SZYNOWY – LOKOMOTYWY
  • Lokomotywa akumulatorowa ELECTRA
  • Lokomotywa spalinowa UiK-SMARTLOC-36
  • Lokomotywa spalinowa UiK-GLS150-A
  • Lokomotywa spalinowa wąskotorowa powierzchniowa UiK-SMARTLOC-36P
TRANSPORT SZYNOWY – WOZY KOPALNIANE
  • Wóz olejowo-paliwowy DIESELBOX
  • Wóz kontenerowy UiK WK-A
  • Wóz platformowy UiK WP-A
  • Wóz urobkowy UiK WU-A