Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

PRZERÓBKA MECHANICZNA
  • Osadzarki pulsacyjne
  • Przesiewacze wibracyjne
  • Wirówka odwadniająca wibracyjna WOW-1,3A UiK
  • Podnośnik kubełkowy