Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
górniczego, budowlanego oraz energetycznego

PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE
  • Przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu AFC UiK
  • Przenośnik podścianowy BLS UiK
  • Przenośnik zgrzebłowy typu ZPP-180P/S-UiK
  • Układy przekładkowe
  • Kruszarki