Modern Technologies for mining, construction
and power industry

TRANSPORT SZYNOWY – LOKOMOTYWY
 • Lokomotywa akumulatorowa ELECTRA
 • Lokomotywa spalinowa UiK-SMARTLOC-36
 • Lokomotywa spalinowa UiK-GLS150-A
 • Lokomotywa spalinowa wąskotorowa powierzchniowa UiK-SMARTLOC-36P
TRANSPORT SZYNOWY – WOZY KOPALNIANE
 • Wóz olejowo-paliwowy DIESELBOX
 • Wóz kontenerowy UiK WK-A
 • Wóz platformowy UiK WP-A
 • Wóz urobkowy UiK WU-A
TRANSPORT PODWIESZANY – CIĄGNIKI MANEWROWE
 • Ciągnik podwieszony spalinowy POWERBOX
TRANSPORT PODWIESZANY – ZESTAWY TRANSPORTOWE
 • Wciągnik przejezdny transportowy UiK-WPT
 • Belka nośna DURALIFT
 • Zestaw Transportowy MODULIFT
 • Zestaw Transportowy MEGALIFT
 • Sterowanie radiowe zestawów transportowych
TRANSPORT PODWIESZANY – KABINY DO TRANSPORTU LUDZI
 • Kabina UiK UL-8N-…
 • Kabina UiK KO/li>
 • Ława do transportu osób UiK-ŁTO
TRANSPORT PODWIESZANY – POCIĄGI APARATUROWE
 • Modułowy system transportu aparatury energomechanicznej MODULTRAIN
TRANSPORT PODWIESZANY – KOMORA MONTAŻOWA
 • Komora montażowa SMARTLINK
PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE
 • Przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu AFC UiK
 • Przenośnik podścianowy BLS UiK
 • Przenośnik zgrzebłowy typu ZPP-180P/S-UiK
 • Układy przekładkowe
 • Kruszarki
PRZERÓBKA MECHANICZNA
 • Osadzarki pulsacyjne
 • Przesiewacze wibracyjne
 • Wirówka odwadniająca wibracyjna WOW-1,3A UiK
 • Przenośnik kubełkowy
POZOSTAŁE
 • Pompowy agregat spalinowy UiK-PAS-36
 • Wymiennik ciepła UiK-PRWC-40